Nutriënten de winter over

Hoeveelheden stikstof, kali en fosfor in groenbemester half maart 2017 bij zes maisteeltsystemen. Beknopte omschrijving teeltsystemen: 1. gangbaar 2. Maximale aanvoer organische stof 3. Minimale inzet kunstmest 4. Grassnede voor mais 5a. vruchtwisseling 2 jaar mais 2 jaar gras (1e jaar mais + grasonderzaai) 5b. vruchtwisseling 2 jaar gras 2 jaar mais (1e jaar gras)

Groenbemesters. Dat haalt toch niet zoveel uit? Om hier meer gevoel bij te krijgen delen we de resultaten van de systeemdemonstratie van Grondig Boeren met Maïs uit Drenthe.

In maart 2016 heeft Praktijkonderzoek AGV de opbrengsten en gehalten aan Kali (K), Fosfor (P) en Stikstof (N) van de groenbemesters bepaald. Het gaat hier om de groenbemesters uit de zes systemen van de systeemdemo. Hoe zijn de groenbemesters ingezet:

  1. Onderzaai gras in 6-blad, maisoogst begin oktober
  2. Onderzaai gras in 6-blad, maisoogst half oktober
  3. Nazaai gras, half september
  4. Nazaai winterrogge, half oktober

Ter vergelijking zijn de gehaltes van een eenjarige graszode opgenomen (zie bovenstaande figuur, 5b). Dit object volgt uit het systeem waarbij gras met mais gerouleerd wordt. Vroeg nazaaien rond half september leverde hetzelfde op als onderzaaien in combinatie met relatief laat oogsten v/d mais in oktober. Tot slot wordt het zichtbaar dat de eenjarige grasmat veel nutriënten meeneemt naar het volgende jaar.

Wat kun je van deze opgenomen nutriënten verwachten?

Ongeveer 50% van de stikstof, 60% van de fosfaat en 95% van de kali komt beschikbaar voor het vervolggewas. Een interessant gegeven, wetende dat er voor een optimale Kali-voorziening nu vaak zo’n 150 kg Kali gestrooid moet worden en bij derogatie geen kunstmest fosfaat meer toegepast mag worden.

Een geslaagde groenbemester combineert dus de leverantie van organische stof met de functie van een nutriëntenvangnet. Het is wel belangrijk om de groenbemester op tijd in te werken. De tweede helft van maart is hiervoor het beste moment (zolang de grond het toelaat). Alleen dan profiteert het volggewas optimaal van de vastgelegde voedingsstoffen. Te laat onderwerken van de groenbemester is negatief voor de opbrengst van het volggewas. In www.handboeksnijmais.nl is aanvullende informatie terug te vinden.

Twee punten zijn belangrijk om in het achterhoofd te houden. De systeemdemonstratie is een demonstratie. Het is geen proef waarin de objecten in herhalingen zijn aangelegd. De gepresenteerde gegevens betreffen enkel een indicatie. De betreffende winter was een zachte winter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *