11 Limburgse ondernemers aan de slag met onderzaaien

Limburg gaat dit jaar heel veel leren over onderzaaien. 11 deelnemers van 25 tot tegen de 80 jaar oud zijn aan de slag gegaan met onderzaaien binnen het waardenetwerk Stikstof Strikken. ‘Met de aangescherpte regels voor het vanggewas bij mais in het verschiet, is dit ook wel hét seizoen om met onderzaai te experimenteren’, aldus Brigitte Kroonen en Jacqueline Ulen van WUR Open Teelten, locatie Vredepeel.

Waardenetwerk Stikstof Strikken

Vanaf deze maand vormt een groep van 11 telers/melkveehouders het waardenetwerk Stikstof Strikken. Deze groep focust zich twee jaar op één onderwerp namelijk: optimalisatie van het vanggewas. De deelnemers verkennen of onderzaaien voor hen een systeem is met slagingskans. Telers maken onder begeleiding van WUR Open Teelten, locatie Vredepeel (voorheen PPO Vredepeel) een plan van aanpak voor hun eigen ‘testperceel’.

 

Zelf aan de slag

Begin april is in de startbijeenkomst is een stevige kennisbasis gelegd. Vorige week hebben de deelnemers in een werkcollege hun eigen plan van aanpak gemaakt. De meeste deelnemers gaan aan de slag met onderzaai rondom het maiszaaimoment met Proterra van Barenbrug. Proterra is een rietzwenk die tolerant is voor onkruidbestrijdingsmiddelen. Drie ondernemers gaan experimenteren met onderzaai in het 6-blad met Italiaans raaigras. De ondernemers kozen voor een grote diversiteit aan zaaimethodes. Onderzaai in het 6-blad van de mais wordt door de deelnemers gedaan met een schoffelmachine met zaaibak. Onderzaai rond het zaaien van de mais gaat gezaaid worden met de volgende machines:

  • Zaaibak op de vorenpakker
  • Cultivator met zaaibak net vóór het zaaien v/d mais
  • Graanzaaimachine net vóór het zaaien v/d mais
  • Tijdens het zaaien van de mais met extra zaai-elementen op de maiszaaimachines
  • Zaaien met de eerste mechanische onkruidbestrijding met de eg (zaaibakken op eg)
  • Zaaien met een graslanddoorzaaimachine (eg met Camebridge rollen)

Een paar ondernemers bouwen een eigen machine om. De andere ondernemers schakelen een loonwerker in die een dergelijke machine (al) heeft. Twee loonwerkers bouwen nu hun machines op om onder te kunnen zaaien.

 

Zesde actieprogramma nitraatrichtlijn

Het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn is definitief. De aangescherpte regelingen rondom het vanggewas bij mais zijn vanaf volgend jaar van kracht. Onderzaaien wordt vanaf dan een serieus alternatief nu het vanggewas na mais op 1 oktober gezaaid moet zijn of er wintergraan gezaaid moet worden in oktober.

 

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de projecten, onderzoeken en bijeenkomsten van WUR Open Teelten, locatie Vredepeel over maisteelt? Stuurt u dan een e-mail naar Jacqueline Ulen (jacqueline.ulen@wur.nl). Geef hierbij aan uit welke provincie u komt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *