Maak kennis met satellietbedrijf Maatschap Bongers

Thieu Bongers uit Kelpen-Oler doet mee als satellietbedrijf bij Grondig Boeren met Mais Limburg. De melkveehouder houdt 115 melkkoeien en 80 stuks jongvee. Hij werkt met melkrobots en past weidegang toe. Bongers is jarenlang bestuurlijk actief geweest, zowel in de gemeenteraad als in het waterschapsbestuur.

Over zijn bestuursperiode bij het waterschap vertelt hij: ‘De agrarische sector wordt vaak neergezet als vervuiler die de hakken in het zand zet. Maar als je samenwerkt is er veel te realiseren’. Thieu noemt als voorbeeld het realiseren van de EHS, het laten meanderen van de Tungelroyse beek over een afstand van 35km, maar ook het bewuster omgaan met bemesting en gewasbescherming. Door het creëren van win-win situaties is er veel mogelijk. Dit heeft hij in zijn bestuursperiode vooral na proberen te streven. Tijdens deze periode is Thieu ook bewuster geworden van de milieuopgave die we met z’n allen hebben. ‘Er is verandering nodig. Volgens Thieu is dat iets wat tussen de oren moet komen. Zo reden we vroeger mest bovengronds uit en moesten we het injecteren. Nu zou je niet eens meer terug willen’, aldus Thieu.

 

Dit jaar te zien: onderzaaien met drie zaaimethodes

Vanaf volgend jaar wordt het verplicht vóór 1 oktober het vanggewas te zaaien, in oktober een hoofdgewas graan te zaaien of onderzaai toe te passen. Thieu Bongers wil zijn late rassen zoveel mogelijk behouden. Onderzaaien ziet hij daarom als een oplossing. Thieu gaat experimenteren met onderzaai rondom zaai van de mais met Proterra. Deze rietzwenk is tolerant voor een heel aantal onkruidbestrijdingsmiddelen. Daarnaast is rietzwenk redelijk schaduwtolerant. De Proterra wordt op twee manieren vóór zaai van de mais gezaaid, namelijk met een smaragd met zaaibak en een graszaaimachine. Daarnaast wordt de Proterra meegezaaid met het zaaien van de mais d.m.v. extra zaaibak voor op de trekker.

 

Over satellietbedrijven

Als satellietbedrijf probeert Thieu antwoord te krijgen op een aantal kennisvragen. Binnen Grondig Boeren met Mais doen we dit door een demonstraties aan te leggen op het eigen bedrijf. We nodigen u uit om ook de demonstratie te volgen. De eerste bijeenkomst hiervoor vindt plaats in juni. Via de nieuwsbrief ontvangt u de uitnodiging.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *