Maak kennis met satellietbedrijf V.O.F. De Reining

Pierre van Lin (28) uit Kronenberg doet namens V.O.F. De Reining mee als satellietbedrijf bij Grondig Boeren met Mais Limburg. Zoon Pierre, vader Jan, moeder Sylvia en Martien en Lenie zetten een onderneming rond met 180 melkkoeien en 100 stuks jongvee. Vader kan gezien worden als de veehouder, Martien en Lenie als de akkerbouwer/jongvee opfokker en moeder als de boekhouder. Naast diverse werkzaamheden op het bedrijf werkt Pierre buiten de deur. Na een aantal jaar als rundveespecialist, is Pierre binnen Maasland Agri (ForFarmers dealer) meer de advieskant opgegaan. Die kennis en kunde komt binnen het bedrijf weer mooi van pas.

100% Grasboeren zijn ze niet: ‘We telen liever meer mais dan gras’, aldus Pierre. Ze telen 40ha mais en 35ha gras. Pierre merkt dat er in de sector en bij de overheid veel te doen is rondom de maisteelt: ‘maïs heeft een toegevoegde waarde in het rantsoen. Om de maisteelt te behouden moeten we echter de schade aan het milieu beperken’. Zijn eerste vragen hierbij zijn: hoeveel nitraat blijft er nu eigenlijk achter na mijn maisteelt? Ook vraagt Pierre zich af hoeveel opbrengst er nu daadwerkelijk van zijn percelen af komt. En met welke stikstofgift krijg ik het meest optimale resultaat?

Dit jaar te zien: rijenbemesting versus ruitzaai in verschillende bemestingstrappen

Pierre is in het bijzonder geïnteresseerd in ruitzaai. Zijn ervaring is dat de opbrengst nooit lager is dan conventioneel zaaien en juist hoger is in minder goede teeltseizoenen. Vanaf 2021 wordt het vanuit het 6e actieprogramma nitraatrichtlijn verplicht om ofwel volvelds te zaaien of rijenbemesting toe te passen. Of ruitzaai onder volvelds zaaien valt is nu nog niet bekend. Pierre wil alvast ervaring opdoen met beide technieken.

Daarnaast speelt er een bemestingsvraagstuk. Op dit moment wordt er bij de maisteelt 40m3 runderdrijfmest, 20 ton compost en kunstmest in de rij toegepast. Pierre verwacht dat dezelfde opbrengst ook met minder runderdrijfmest behaald kan worden. Zowel in de objecten ruitzaai en rijenbemesting zijn er stroken aangelegd met 25m3 en met 40m3 runderdrijfmest. In juni kunt u de demonstratie komen bekijken.

Over satellietbedrijven

Als satellietbedrijf probeert Pierre antwoord te krijgen op een aantal kennisvragen. Binnen Grondig Boeren met Mais doen we dit door een demonstraties aan te leggen op het eigen bedrijf. Ook u kunt de demonstratie bij familie van Lin volgen. Hiervoor worden twee bijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst vindt plaats in juni. Via de nieuwsbrief nodigen we u hiervoor uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *