Vanggewas tool

In de PPS Ruwvoer en Bodem (www.ruwvoerenbodem.nl) wordt er gewerkt aan duurzame ruwvoerteelt en een optimaal bodemgebruik. Een deel van deze kennis wordt verwerkt in een ruwvoer tool. Deze tool ondersteunt …

Grondig boeren gaat door in Drenthe!

Bij de bijeenkomsten begin dit jaar moesten we u het antwoord op de vraag of Grondig boeren met Mais in Drenthe doorgaat schuldig blijven. Ondertussen kunnen we mededelen dat er …