De pojecten Grondig Boeren met Mais Brabant én Limburg maken beide gebruik van de demonstraties die aangelegd zijn op proefbedrijf Vredepeel (WUR). Een overzicht van deze demonstraties vindt u hier.

Centraal staat de systeemdemonstratie. In de systeemdemonstratie wordt het huidige maisteeltsysteem afgezet tegen vernieuwende systemen. Melkveehouders, loonwerkers en adviseurs waren betrokken bij de invulling hiervan. Daarnaast bekijken we maatregelen in ‘detail’ in detaildemonstraties. Ook deze demonstraties vindt u hieronder.

Dammenzaai

In 2017 heeft op Praktijkonderzoek AGV, locatie Vredepeel een demonstraties gelegen waarbij Dammenzaai vergeleken werd met conventionele zaai. Deze demonstratie wordt in 2018 herhaald. Opzet en resultaten Dammendemonstratie 2017  

Onderzaai

In 2017 heeft op Praktijkonderzoek AGV, locatie Vredepeel een demonstraties gelegen waarbij onderzaai vergeleken werd met nazaai. Opzet en resultaten Onderzaaidemonstratie 2017

Sorghum

In 2018 komt er op Praktijkonderzoek AGV, locatie Vredepeel een demonstratie waarbij sorghum vergeleken wordt met mais. In hoeverre wortelt sorghum dieper dan mais? En hoe teelt je sorghum? De …

Systeemdemonstratie Vredepeel

Systeemdemonstratie Ontworpen door de praktijk Onder de huidige wet- en regelgeving mag er nogal wat minder bemest worden dan menig boer zou willen. De lagere aanvoer van organische stof, maar …