De projecten Grondig Boeren met Mais Brabant én Limburg maken beide gebruik van de demonstraties die aangelegd zijn op proefbedrijf Vredepeel (WUR). Een overzicht van deze demonstraties vindt u hier.

Centraal staat de systeemdemonstratie. In de systeemdemonstratie wordt het huidige maisteeltsysteem afgezet tegen vernieuwende systemen. Melkveehouders, loonwerkers en adviseurs waren betrokken bij de invulling hiervan. Daarnaast bekijken we maatregelen in ‘detail’ in detaildemonstraties. Ook deze demonstraties vindt u hieronder.

Kringloop sluiten

Kringloop sluiten is ingegeven door veelgehoorde geluiden als ‘we moeten meer mest mogen rijden’ en ‘wat kunnen we met alternatieve mestsoorten’. In het kader van kringlooplandbouw wordt gekeken naar mogelijkheden …

Onderzaai

In 2017 heeft op Praktijkonderzoek AGV, locatie Vredepeel een demonstraties gelegen waarbij onderzaai vergeleken werd met nazaai. Opzet en resultaten Onderzaaidemonstratie 2017

Sorghum

  De maisteelt staat onder druk door het uitspoelings-gevoelige karakter van het gewas. In het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn zijn aanvullende teeltmaatregelen opgenomen m.b.t. de maisteelt. De teelt wordt hierdoor complexer …

Systeemdemonstratie Vredepeel

Systeemdemonstratie Ontworpen door de praktijk Onder de huidige wet- en regelgeving mag er nogal wat minder bemest worden dan menig boer zou willen. De lagere aanvoer van organische stof, maar …