Op de WUR locatie Marwijksoord liggen de demonstraties van het project Grondig Boeren met Mais Drenthe. Hier vindt u een overzicht van deze demonstraties.

Centraal staat de systemendemonstratie waarin het huidige maisteeltsysteem wordt afgezet tegen vernieuwende systemen. Daarnaast worden er jaarlijks enkele maatregelen in detail bekeken in de zogenaamde detaildemonstraties.

Gewasbescherming en Onderzaai

2018 De onkruidbestrijdingsdemonstratie is in 2018 exact hetzelfde uitgevoerd als in 2017. De enkel mechanische onkruidbestrijding bleek in 2018 niet toereikend. Hef effect van de gewasbeschermingsmiddelen op het ondergezaaide rietzwenkgras …

Kapotmaken en inwerken groenbemester

2018 In 2018 is er opnieuw een demo aangelegd waarin we verschillende manieren van het inwerken van een groenbemester vergelijken. De volgende objecten zijn aangelegd:De linkerhelft van de herhalingen is …

Onderzaai

2018 Ook in 2018 hebben we een demo aangelegd met verschillende onderzaai gewassen. Deze demo had exact dezelfde opzet als in 2017 (zie onder). Tijdens het seizoen was er weinig …

Systeemdemonstratie Marwijksoord

  Op de WUR proeflocatie in Marwijksoord ligt sinds 2012 een systemendemonstratie met verschillende vernieuwende teeltsystemen van snijmais, soms in combinatie met gras(klaver). Er worden 5 verschillende teeltsystemen uitgevoerd: Standaard …