Op de WUR locatie Marwijksoord liggen de demonstraties van het project Grondig Boeren met Mais Drenthe. Hier vindt u een overzicht van deze demonstraties.

Centraal staat de systemendemonstratie waarin het huidige maisteeltsysteem wordt afgezet tegen vernieuwende systemen. Daarnaast worden er jaarlijks enkele maatregelen in detail bekeken in de zogenaamde detaildemonstraties.

Doodmaken groenbemester

In 2017 lag er op Marwijksoord een detaildemonstratie waarin gekeken werd naar verschillende manieren van kapot maken en onderwerken van een ondergezaaide groenbemester. Onderstaand het schema van de demonstratie. A: Glyfosaat, …

Onderzaai

In 2017 lag er op Marwijksoord een detaildemonstratie met verschillende rassen onderzaai, in combinatie met twee maisrassen. Hierboven ziet u het schema van de demonstratie. Gedurende het seizoen zijn er …

Onkruidbestrijding

In 2017 is er op Marwijksoord een detaildemonstratie met verschillende technieken van onkruidbestrijding aangelegd. Er zijn acht verschillende objecten aangelegd, allen in tweevoud aangelegd (zie ook bovenstaand schema). Aangelegde objecten: …

Systeemdemonstratie Marwijksoord

  Op de WUR proeflocatie in Marwijksoord ligt sinds 2012 een systemendemonstratie met verschillende vernieuwende teeltsystemen van snijmais, soms in combinatie met grasklaver. Er worden 5 verschillende teeltsystemen uitgevoerd: Standaard …