Bart Boxen, Eeserveen

Bosweg 1a Eeserveen. Het bedrijf heeft 135 stuks rundvee en 75 stuks jongvee. Op 14 ha van de totaal 70 ha vindt de maisteelt plaats. Gedeeltelijk wordt de mais in continue teelt uitgevoerd naast scheuren van grasland en uitruil met een pootgoedteler. Het streven is om eer organische stof in de percelen te krijgen, mede door toepassing van vaste mest. In de demonstratie is aandacht voor rijenbemesting drijfmest, onderzaai en onkruidbestrijding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *