Kringloop sluiten

Kringloop sluiten is ingegeven door veelgehoorde geluiden als ‘we moeten meer mest mogen rijden’ en ‘wat kunnen we met alternatieve mestsoorten’. In het kader van kringlooplandbouw wordt gekeken naar mogelijkheden om akkerbouw en veehouderij elkaars grondstoffen te laten gebruiken. Bij goed bodembeheer wordt steeds meer ingezet op aanvoer organische stof en minder gebruik van kunstmest. Met deze demo wordt ervaring opgedaan met hoe het gebruik van organische mestsoorten in maïsteelt uitpakt. In de demonstratie werden acht objecten vergeleken:

Tabel 1. Objecten Kringloop sluiten en aanvoer effectieve organische stof per ha

De resultaten van voorgaande jaren zijn hier te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *