Kapotmaken en inwerken groenbemester

2018
In 2018 is er opnieuw een demo aangelegd waarin we verschillende manieren van het inwerken van een groenbemester vergelijken. De volgende objecten zijn aangelegd:De linkerhelft van de herhalingen is geklepeld, de rechterhelft niet. De helft van alle veldjes is gespoten met Milagro.
Object A: frezen + smaragd
Object B: smaragd
Object C: frezen + spitten met vorenpakker
Object D: spitten met vorenpakker

Links object A; gefreesd en smaragd, rechts object B; alleen smaragd

Het klepelen van het vanggewas als voorbewerking had in deze demonstratie nauwelijks effect. Het frezen had daarentegen wel veel effect, zie ook foto’s hierboven. Bij het frezen werd het gras van de wortel lossgesneden en goed verkleind. De hergroei was hierdoor veel minder. Er was nauwelijks verschil tussen de grondbewerking met smaragd of met de spitmachine.  De delen die bespoten werden met een grassenmiddel waren duidelijk zichtbaar, de mais ervaarde hier minder concurrentie van het hergroeiende gras.

2017

In 2017 lag er op Marwijksoord een detaildemonstratie waarin gekeken werd naar verschillende manieren van kapot maken en onderwerken van een ondergezaaide groenbemester. Onderstaand het schema van de demonstratie.

A: Glyfosaat, grondbewerking smaragd
B:
 Frezen, grondbewerking smaragd
C:
Grondbewerking smaragd
D:
 Frezen, grondbewerking ploegen
E:
Grondbewerking ploegen
F: 
Glyfosaat, grondbewerking ploegen

De resultaten:

De demo heeft laten zien dat met toepassing van glyfosaat een groenbemester prima onder te werken is. Ook kerende grondbewerking is goed in staat een groenbemester onder te werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *