Wichard Kievit, Bunne

Bongveenweg 4, Bunne

Het bedrijf van Wichard Kievit telt 140 stuks rundvee en 100 stuks jongvee op70 ha waarvan 17 ha mais. Er vindt grondruil plaats met een akkerbouwer (na aardappel- en lelieteelt). Het bedrijf bevindt zich op jong ontgonnen zandgrond met een dunne bouwvoor (organische stof gehalte 6%, met een grote variatie). Om de grote variatie in organische stof gehalte te vereffenen wordt op schrale plekken stalmest van jongvee en natuurmaaisel opgebracht.

De mais wordt gezaaid rond 1 mei na een lichte grondbewerking met een cultivator. Vanwege de vroegheid van het perceel kan het late ras Torres ingezaaid worden. De volgende acties worden op het demo perceel ondernomen:

  • Torres vs een vroeger ras.
  • Onderzaai Italiaans raaigras vs rietzwenk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *