Bouke Meijer, Witteveen

Het bedrijf van Mts Meijer-Pool telt 170 stuks rundvee en 100 stuks jongvee op 70 ha waarvan 14 ha mais. De mais wordt op zand grond geteeld waar niet kerende grondbewerking is toegepast. Normaal wordt de groenbemester na de maisoogst begin oktober ingezaaid in eigen beheer. De volgende acties worden op het demo perceel ondernomen:

  • Kerend en niet kerende grondbewerking.
  • Mest breedwerpig en in de rij.
  • Vroege mais versus zeer vroege mais.
  • Onderzaai van Italiaans raaigras en Rietzwenkgras / nazaai Italiaans raaigras.
  • Onkruidbestrijding.
  • Retengo Plus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *