Onderzaai

2018

Ook in 2018 hebben we een demo aangelegd met verschillende onderzaai gewassen. Deze demo had exact dezelfde opzet als in 2017 (zie onder).

Tijdens het seizoen was er weinig verschil zichtbaar van beide maisrassen qua bladontwikkeling. De proef is vanwege de droogte twee maal beregend. Er waren geen eenduidige effecten zichtbaar van het ras op de ontwikkeling van de onderzaai. Over het algemeen was de ontwikkeling van klavers matig tot slecht. In combinatie met gras (object D) deed de klaver het beter.

Links grasonderzaai (A), rechts rode klaver onderzaai (B)

 

2017

In 2017 lag er op Marwijksoord een detaildemonstratie met verschillende rassen onderzaai, in combinatie met twee maisrassen. Hierboven ziet u het schema van de demonstratie. Het maisras Asgaard is een vroeger ras dan LG31.211, en heeft een steilere bladstand, waardoor de onderzaai mogleijk meer ruimte tot groeien krijgt.

Gedurende het seizoen zijn er meerdere malen waarnemingen gedaan aan de onderzaai van verschillende groenbemesters. Hieruit bleek dat de klavers moeite hadden om zich te vestigen en stand te houden. Het italiaans raaigras is goed ontwikkeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *