Scholten-Reimer, Emmercompascuum

Het bedrijf van Gerard telt 135 stuks rundvee en 100 stuks jongvee op 54 ha waarvan 11 ha mais. Hij past grondruil toe met een akkerbouwer. De mais moet groeien op een koude grond met lage fosfaatbeschikbaarheid (P-PAE <1; P-Al 27). Na het akkerbouwgewas wordt indien nodig een glyfosaat bespuiting toegepast. Na een niet kerende grondbewerking wordt GPS rijenbemesting toegepast en inzaai in de laatste week van april. De uitdaging is om een snelle begin ontwikkeling van de mais te realiseren. De volgende acties worden op het demo perceel ondernomen:

  • GPS bemesting en zaai (beschikbaarheid P).
  • Eggen voor opkomst (effect op onkruid en opwarming grond).
  • Onderzaai gras.
  • Ondanks hoge onkruiddruk toch de bodem herbiciden achterwege laten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *