Henk Tiems, Anloo

Molenberg 2 Anloo. Het bedrijf heeft ruim 100 stuks rundvee en 70 stuks jongvee. Totaal 75 ha waarvan 15 ha mais in continue teelt. Voor de mais wordt geploegd met vorenpakker. De focus ligt op organische stof aanvoer, onderzaai groenbemester en plaatsing van drijfmest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *