VOF Mijs-Craens, Bladel

 

Demo 2021:

Maatschap Mijs wil ook dit jaar de nawerking en waarde van de groenbemester optimaliseren door deze vroeg in het voorjaar te bemesten – meer groei creeëren – en voor het inwerken te behandelen met een bacteriepreparaat om de vertering te bevorderen. Ze verwachten dat hierdoor de stikstof nalevering (en andere elementen) uit de groenbemester verbetert. Het bedrijf kiest al enkele jaren voor de groenbemester: Landsberger Gemenge (Mengsel van Italiaans raaigras (50%),  Inkarnaat klaver (30%), en Winterwikken (20%))

De helft van de geplande organische mest (RDM) wordt toegepast in de groenbemester (februari) en de andere helft voor het zaaien van de mais. Van de vijf stroken hebben twee stroken de RDM gift in februari niet gehad. Één van deze niet bemeste stroken is eind maart ingewerkt. Van alle andere stroken wordt eerst een snede  geoogst en vervolgens bewerkt.

 Links: de ingewerkte strook, midden: niet bemest, rechts: bemest in februari

 

Over Frank

Frank Mijs uit Bladel. U zou hem kunnen kennen van een recent artikel in de Nieuwe Oogst. De kop van dat artikel: ‘Aandacht voor bodem levert veel op’ zegt al veel over hoe Frank in de wedstrijd zit. Dit jaar start Melkveebedrijf Mijs als satellietbedrijf Grondig Boeren met Mais Brabant.

 

Het bedrijf

Melkveehouder Frank Mijs uit Bladel heeft een VOF met zijn ouders. De vof heeft 27 ha in Nederland (ongeveer 5ha mais en de rest grasland) en in België 18 hectare maisland. In 2018 mag de vof 91 koeien en 50 stuks jongvee houden. Gemiddelde gewasopbrengsten: gras 14.500 kilo droge stof, mais 18.600 kilo droge stof.

 

Op kleine schaal proberen, lering trekken en je bedrijfsvoering verbeteren

Frank vindt het belangrijk om zijn eigen beslissingen te maken. Mijs: ‘Als je je eigen beslissingen maakt, weet je ook waarom je iets doet’. Hij werkt niet met een vaste adviseur, maar verzoekt mensen op basis van wat hij wil weten. Om uit te zoeken wat bij hem past, probeert Mijs geregeld het een en ander uit op kleine schaal. Zo heeft hij met een aantal proefzakjes mais, een aantal rassen gezaaid en gevolgd. Op basis van die ervaringen stapt hij voor komend jaar over naar een ander maisras.

Zijn keuzes zijn op de eerste plaats gebaseerd op saldo. Vlak daarna volgt organische stof. Frank is niet bang om daar in te investeren. ‘Als melkveehouder moet je de beste akkerbouwer zijn om zo veel mogelijk melk uit gras en mais te halen.’ Die filosofie klinkt door in de bedrijfsvoering van de VOF.

 

Verder lezen? Ga hier naar het artikel ‘Aandacht voor bodem levert veel op’.

 

Resultaten demonstraties 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *