Onderzaai

2018 Ook in 2018 hebben we een demo aangelegd met verschillende onderzaai gewassen. Deze demo had exact dezelfde opzet als in 2017 (zie onder).     2017 In 2017 lag …

Onkruidbestrijding

In 2017 is er op Marwijksoord een detaildemonstratie met verschillende technieken van onkruidbestrijding aangelegd. Er zijn acht verschillende objecten aangelegd, allen in tweevoud aangelegd (zie ook bovenstaand schema). Aangelegde objecten: …

Kapotmaken en inwerken groenbemester

2018 In 2018 is er opnieuw een demo aangelegd waarin we verschillende manieren van het inwerken van een groenbemester vergelijken.De volgende objecten zijn aangelegd:             …

Systeemdemonstratie Marwijksoord

  Op de WUR proeflocatie in Marwijksoord ligt sinds 2012 een systemendemonstratie met verschillende vernieuwende teeltsystemen van snijmais, soms in combinatie met grasklaver. Er worden 5 verschillende teeltsystemen uitgevoerd: Standaard …