Hoogste milieuambtenaar EU bezoekt Grondig Boeren

Hoogste milieuambtenaar EU DG Daniel Calleja bezoekt Praktijkonderzoek AGV locatie Vredepeel.

Op 6 oktober bracht de Hoogste milieuambtenaar van de EU, DG Daniel Calleja, een werkbezoek aan het Zuid oostelijk zandgebied. Een bezoek aan locatie Vredepeel van Praktijkonderzoek AGV (WUR) was hier onderdeel van. Een delegatie vertegenwoordigers van het ministerie van EZ en I&M en LTO vergezelde Calleja.

Met het werkbezoek wilde de delegatie zich laten informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de maatregelen, die opgenomen worden in het 6e Actieprogramma nitraat.

De resultaten van het langjarig onderzoek Bodemkwaliteit werden gepresenteerd. Hierna is een bezoek gebracht aan het veld. De delegatie werd geïnformeerd over o.a. het belang van organische stof en de mate waarin de nitraatnormen op zand haalbaar zijn op de kwetsbare zandgronden.

Ook werd de onderzaaidemonstratie van Grondig Boeren met Mais bezocht. Hier zijn de mogelijkheden én de uitdagingen benoemd m.b.t. optimalisatie van het vanggewas bij de maïsteelt. Deze zijn benoemd voor nazaai en voor onderzaai (teelt van het vanggewas na en tijdens het maisseizoen). Hierbij werd duidelijk gemaakt dat veel maatregelen nog niet praktijkrijp zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *