Maak kennis met satellietbedrijf Hoefmans-Kennis VOF, Alphen

Patrick Hoefmans uit Alphen (West-Brabant) start in 2018 als satellietbedrijf bij Grondig Boeren met Mais. De melkveehouder houdt zo’n 160 koeien en 100 stuks jongvee. De 82 hectare grond die hij beteelt wendt hij aan voor ruwvoederproductie van gras en mais. Hij doet mee aan derogatie en teelt mais altijd in vruchtwisseling met gras. Zijn grootste uitdaging m.b.t. de teelt is de droogtegevoeligheid van de grond. Hier is Patrick op ingespeeld met de beschikbaarheid van beregeningsfaciliteiten op bijna ieder perceel.

Samen optrekken

Patrick en zijn vrouw Emmy waren met Hoefmans-Kennis VOF tot 2015 koeien & Kansen bedrijf. Dit voor een periode van 15 jaar. Patrick: ‘Het leuke aan die tijd was dat je op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen en samen met anderen toewerkt naar oplossingen.’ Ook probeert Patrick zo nu en dan nieuwe dingen uit. ‘Zodra maatregelen praktijkrijp lijken te zijn, wil ik kijken of het inpasbaar is in mijn bedrijfsvoering’.  Met die insteek neemt Patrick ook deel als satellietbedrijf van Grondig Boeren met Mais.

Verder werkt Patrick samen met adviseur Mark de Beer (Groeikracht). Patrick: ‘Mark heeft me overtuigd om op de percelen waarop we mais telen niet daarvoor nog een eerste snede gras te oogsten.’ Als satellietbedrijf denkt Patrick erover om zijn gewasbeschermingsstrategie aan te passen (meer aandacht voor op tijd spuiten en in lagere doseringen) en aan gedeelde stikstof gift op gescheurd grasland. Binnenkort gaan Patrick, Praktijkonderzoek AGV, loonwerker en adviseur om tafel om een plan van aanpak te maken voor het demoperceel.

Hier leest u meer over Patrick en zijn ervaringen als Koeien & Kansen bedrijf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *