Dit jaar te zien op de Brabantse satellietbedrijven

Dit jaar zijn er zeven ondernemers die meedoen met een of meerdere demonstraties aan Grondig Boeren met Mais. Diverse thema’s komen aan bod.

Jos Verstraten, Westerbeek

Thema: optimalisatie gelijkzaai. Diverse zaaimethodes worden toegepast: zaai met een graanzaaimachine, zaai gelijktijdig met het maiszaaien (machine Loonbedrijf Kuunders), zaai via een wied-eg (machine Loonbedrijf W. Arts). Er worden twee zaaizaadhoeveelheden vergeleken. Een opbrengstbepaling moet inzicht geven of gelijkzaai concurrentie geeft met de mais.

Jeroen van der Steen en Pieter Delisse (Bufferboeren), Veghel

Drietal demonstraties m.b.t. vanggewassen. Demo 1: Diverse vanggewassen nazaaien in twee zaaizaadhoeveelheden en twee bemestingstrappen. Demo 2: Gelijkzaai versus onderzaai. Gelijkzaai d.m.v. zaaibak op woeler, onderzaai met nieuwe onderzaaimachine (beide uitgevoerd door Rovers Loonbedrijf). Demo 3: Diverse vanggewassen na de aardappelteelt. U leest het goed: aardappel.

Frank Mijs, Bladel

Voortbordurend op de demo van vorig jaar gaan we in op vertering van vanggewassen en hoe deze te versnellen door het toevoegen van preparaten aan de bodem. De wens is namelijk om voor de maisteelt nog een snede gras te oogsten. Een snelle vertering van de resterende stoppel is dan van belang.

Patrick Hoefmans, Chaam

Nu we allemaal zo enthousiast aan de groenbemesters zijn, rijst de vraag hoe we die in het voorjaar zo goed mogelijk in kunnen werken. Vooral bij goed ontwikkelde grasgroenbemesters valt dit niet mee en is de verleiding groot om glyfosaat toe te passen. Meerdere aanpakken worden in de demo vergeleken: inwerken met een schijveneg met gewelfde schijf, een schijven eg met conische schijf en ondiep frezen.

Will Vermeeren, Rijsbergen

Bij Will zijn er dit jaar twee demonstraties te zien. Will gaat bij mais op gescheurd grasland minder mest toepassen. Blijft de opbrengst gelijk? Daarnaast blijft Will zich voorbereiden op de verplichting om drijfmest in de rij toe te passen of volvelds te zaaien. In de tweede demo wordt ruitzaai vergeleken met de traditionele methoden van zaaien op rijen van 75cm.

Gebroeders Brosens, Wouwse Plantage

De gebroeders Brosens gaan ervaring opdoen met niet-kerende grondbewerking. Drie hoofdgrondbewerkingen worden vergeleken. Daarnaast vergelijken ze een aantal rietzwenkrassen (gelijkzaai). We hebben het vaak in één adem over gelijkzaai rietzwenk alsof hier maar één smaak in is. In feite zijn er meerdere rassen waaruit gekozen kan worden. Verder wordt de demo met een gedeelde N-gift herhaald.

2 thoughts on “Dit jaar te zien op de Brabantse satellietbedrijven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *