Satellietstraat bij de bufferboeren in Veghel

Dit jaar doet Jeroen v/d Steen uit Veghel mee als satellietbedrijf bij Grondig Boeren met Mais. De melkveehouder heeft 65 stuks melkkoeien en 20 stuks jongvee. Dit jaar teelt hij circa 16 ha gras, 12 ha mais en een 8,5 ha deelteelt aardappelen. In de regio waar Jeroen zit is de grond weer heel anders dan bijvoorbeeld in de Kempen. De beekeerdgronden; zwak lemig matig fijnzand, grondwatertrap lll =H <40 L 80-120, zijn niet erg droog en niet extreem nat, maar wel vochthoudend.

Als speerpunten m.b.t. grondgebruik heeft Jeroen het volgende: het betreden van de grond wanneer deze bekwaam is. ‘Als het niet anders kan, dan kan ik er een keer van afwijken, maar dat doe ik in principe niet’, geeft Jeroen aan. Verder houdt hij zaken als bekalken goed bij.

 

Vroege rassen & vroeg oogsten

Qua ruwvoervoorziening zit Jeroen ruim in het jasje. Hij gaat bij zijn rassenkeuze daarom voor kwaliteit i.p.v. massa. Hij mikt op 1000 VEM en 400 zetmeel. Voorheen koos hij voor LG31.211 (FAO 210), dit jaar kiest hij voor zijn vroegere broertje LG31.205 (FAO 200). Jeroen wil namelijk er zeker van zijn dat hij voor 1 oktober kan oogsten.

 

Nazaai optimaliseren

Jeroen wil meer inzicht krijgen in datgene wat een groenbemester oplevert. Hoeveel biomassa wordt er opgebouwd, hoeveel stikstof wordt er opgenomen en wat is nu ‘de beste’ groenbemester? In de demonstratie wordt er een bemestingstrap aangelegd. Per bemestingstrap worden er drie verschillende groenbemesters gezaaid in twee verschillende zaaizaadhoeveelheden. Additionele vragen waar we meer inzicht in krijgen zijn dan: het effect van bemesting op de hoeveelheid reststikstof en het effect van het gebruiken van veel en weinig zaaigoed. Een vergelijkbare demonstratie wordt aangelegd op een aardappelperceel. Wellicht een opmars naar Grondig Boeren met Aardappel?!

 

Bufferboeren

Jeroen is één v/d deelnemers van het project Bufferboeren. Met het project ‘Bufferboeren Veghel’ werken Brabant Water, Waterschap Aa en Maas en ZLTO samen met een aantal agrarische ondernemers uit Veghel en Erp aan een goede bodem en waterhuishouding in het gebied. Grondig Boeren met Mais heeft twee bijeenkomsten voor hen mogen organiseren. Dit resulteerde in interesse om samen ‘verder te leren’. Vanuit die samenwerking worden er dit jaar twee demonstraties bij v/d Steen aangelegd: één in aardappel en één in mais. Tussen die twee percelen ligt een perceel dat in gebruik is door Pieter Delisse. Die kon wat v/d Steen betreft niet achterblijven en doet nu ook mee. Hij vergelijkt gelijkzaai en onderzaai met elkaar.

Meer informatie over Bufferboeren vindt u op de volgende website: http://agrarischwaterbeheer.nl/content/bufferboeren-veghel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *