Vanggewas tool

In de PPS Ruwvoer en Bodem (www.ruwvoerenbodem.nl) wordt er gewerkt aan duurzame ruwvoerteelt en een optimaal bodemgebruik. Een deel van deze kennis wordt verwerkt in een ruwvoer tool. Deze tool ondersteunt in het optimaliseren van de gras- en maisteelt.

Een onderdeel van deze tool gaat over het vanggewas in mais. Dit onderdeel is specifiek ontwikkeld vanwege de wet- en regelgeving omtrent vanggewassen in mais op zandgrond. De tool helpt maistelers te beslissen of ze het beste kunnen gelijkzaaien, onderzaaien of nazaaien.

U kunt de tool vinden onder Naslagwerk, onder het kopje 2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *