Vanggewas tool

In de PPS Ruwvoer en Bodem (www.ruwvoerenbodem.nl) wordt er gewerkt aan duurzame ruwvoerteelt en een optimaal bodemgebruik. Een deel van deze kennis wordt verwerkt in een ruwvoer tool. Deze tool ondersteunt …

Nutriënten de winter over

Groenbemesters. Dat haalt toch niet zoveel uit? Om hier meer gevoel bij te krijgen delen we de resultaten van de systeemdemonstratie van Grondig Boeren met Maïs uit Drenthe. In maart …