Op de WUR locatie Marwijksoord liggen de demonstraties van het project Grondig Boeren met Mais Drenthe. Hier vindt u een overzicht van deze demonstraties.

Centraal staat de systemendemonstratie waarin het huidige maisteeltsysteem wordt afgezet tegen vernieuwende systemen. Daarnaast worden er jaarlijks enkele maatregelen in detail bekeken in de zogenaamde detaildemonstraties.

1. Systeemdemonstratie Marwijksoord

  Op de WUR proeflocatie in Marwijksoord ligt sinds 2012 een systemendemonstratie met verschillende vernieuwende teeltsystemen van snijmais, soms in combinatie met gras(klaver). Er worden 5 verschillende teeltsystemen uitgevoerd: Standaard …

Gewasbescherming en Onderzaai

2020 Net als in voorgaande jaren hebben we weer een demo aangelegd die de effecten van verschillende gewasbeschermingsstrategieën op zowel onkruiddruk als de slaging van het vanggewas in beeld brengen. …

Mechanisch inwerken vanggewas

2020 Het gebruik Round-Up is omstreden en past niet in een duurzame maisteelt. Voor het vernietigen en inwerken van het vanggewas zijn we daarom opzoek naar mechanische alternatieven. Ook dit …

Plaatsing drijfmest en plantverband

2020 In 2020 leggen we voor het tweede jaar op rij een proef aan waarin we verschillende manieren van drijfmestplaatsing en plantafstand vergelijken, met het oog op de, inmiddels niet …

Zaaitijdstip vanggewas strategieën

2020 In 2020 is er in samenwerking met de PPS Ruwvoer en Bodem (www.ruwvoerenbodem.nl) een nieuwe detaildemonstratie aangelegd, waarin we kijken naar het effect van het tijdstip van het zaaien …