Gewasbescherming en Onderzaai

2020
Net als in voorgaande jaren hebben we weer een demo aangelegd die de effecten van verschillende gewasbeschermingsstrategieën op zowel onkruiddruk als de slaging van het vanggewas in beeld brengen. De demo bestaat uit verschillende objecten, van mechanisch, gedeeltelijk mechanisch, tot volledig chemisch, met daar tussenin enkele LDS strategieën. Van elk object wordt de helft tegelijk met de mais ingezaaid met rietzwenk, de andere helft wordt wanneer de mais kniehoog is ondergezaaid met Italiaans raaigras. Gedurende het seizoen wordt de ontwikkeling van eventueel onkruid, en het vanggewas gevolgd.


Objecten:
A: Mechanisch: een combinatie van eggen en schoffelen
B: Mechanisch + chemisch: eggen, schoffelen, bespuiting met 0.5 Laudis en 0.4 Frontier Optima
C: Gangbaar chemisch: 0.5 Calaris + 0.5 Kart + 1.5 Laudis + 0.2 Samson + 0.8 Frontier
D: Gangbaar chemisch zonder bodemherbicide: 0.5 Calaris + 0.5 Kart + 1.5 Laudis + 0.2 Samson
E: LDS: bespuiting als in D, alleen dan 2x 0.5 dosering
F: LDS: bespuiting met 2x minder dan 0.5 dosering
G: LDS met bodemherbicide: als in F, alleen toevoeging van 0.4 Frontier
H: Gangbaar systemendemo: bespuiting als in de systemendemonstratie

2019

Ook in 2019 was deze demo onderdeel van Grondig Boeren met Mais Drenthe, met ongeveer dezelfde opzet als in 2020. Hieronder vindt u enkele foto’s die het resultaat weergeven. De resultaten waren in lijn met voorgaande jaren; puur mechanische onkruidbestrijding bleek niet afdoende om het onkruid onder controle te houden. Met de verschillende bespuitingen lukte dit wel goed. De resultaten van de verschillende bespuitingen waren vergelijkbaar, behalve dat er een duidelijk zichtbaar effect van de bodemherbicides was op het vanggewas. Dit onderschrijft nogmaals dat wanneer men kiest voor onderzaai, men er verstandig aan doet om bodemherbicides weg te laten uit de onkruidbestrijding.

Door de combinatie van het bijzonder droge en warme weer in 2019 zijn op vrijwel alle objecten de vanggewassen compleet verdroogd, en was er na de oogst nauwelijks nog iets van over.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *