Plaatsing drijfmest en plantverband

2020
In 2020 leggen we voor het tweede jaar op rij een proef aan waarin we verschillende manieren van drijfmestplaatsing en plantafstand vergelijken, met het oog op de, inmiddels niet meer, verplichte drijfmest in de rij maatregel. In 4 herhalingen kijken we net als vorig jaar naar drijfmestbouwlandinjectie, drijfmest in de rij, ruitzaai en volvelds zaaien. De opzet is hetzelfde als in 2019. Deze proef is aangelegd in samenwerking met de PPS Ruwvoer en Bodem.

2019
In 2019 hebben we voor het eerst deze proef aangelegd, waarin combinaties van zaaimethodes en manieren en momenten van drijfmestplaatsing werden vergeleken. In onderstaande tabel staan alle objecten, met de behaalde gemiddelde opbrengsten. Dat het object met de drijfmestinjectie in de rij na de hoofdgrondbewerking (B) achterbleef op de andere objecten bleek al bij de beginontwikkeling van de mais. Na het opgraven van enkele planten bleek dat het zaadje te dicht bij de mest heeft gelegen. De uitvoering van de drijfmestplaatsing in de rij is door meerdere omstandigheden niet optimaal uitgevoerd. Mede hierom wordt deze proef in 2020 opnieuw aangelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *