Sorghum

 

De maisteelt staat onder druk door het uitspoelings-gevoelige karakter van het gewas. In het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn zijn aanvullende teeltmaatregelen opgenomen m.b.t. de maisteelt. De teelt wordt hierdoor complexer en duurder.

Mede hierdoor kijkt men voorzichtig naar alternatieve gewassen. Sorghum is een gewas dat vaak wordt genoemd. Sorghum heeft een diepe beworteling en zou daarmee stikstof uit de diepere lagen op kunnen nemen met waarschijnlijk minder uitspoeling tot gevolg. Of dit ook echt het geval is, is onvoldoende bekend. Dit is een belangrijke factor om verder uit te zoeken (kennisvraag) omdat dit mede bepaald of sorghum een duurzaam alternatief is op het melkveehouderij bedrijf.

Met de ervaringen van 2018, 2019 en 2020 worden in deze demonstratie drie sorghum rassen, een sorghum en mais combi en mais met elkaar vergelijken wat betreft opbrengst en beperking van de N uitspoeling. Ook wordt er dit jaar opnieuw gekeken naar zowel een chemische als mechanische onkruidbestrijding. De geselecteerde sorgumrassen zijn een combinatie van graan- en structuurtypes.

De resultaten van afgelopen jaar zijn hier te vinden.

 

One thought on “Sorghum

  1. Guido Brouwers Reply

    Hopelijk nemen jullie het gemend zaaien van mais en sorghum ook op in de proeven.

Laat een reactie achter op Guido Brouwers Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *